STŘEDA 20. února 19:30

120 min. / Městské divadlo Turnov / Vstupné 150 Kč

VŠICHNI JSME HERCI ANEB CO BY, KDYBYVŠICHNI JSME HERCI ANEB CO BY, KDYBY

VŠICHNI JSME HERCI ANEB CO BY, KDYBY

Divadýlko na dlani

Komediální drama o nastavování zrcadla sobě samým, vám, minulosti, která se stala i té, co se nikdy nestala.

Hronovská inspirace Hronovská inspirace

Základem představení "Všichni jsme herci" v podání Divadýlka na dlani je alternativní historie. Tedy něco, co se nikdy nestalo. Na pozadí velkých dějinných událostí žijí naši "herci" své obyčejné životy, potýkají se s problémy i radostmi a řeší je tak, jak jim doba a kolegové dovolí.

První část naší hry se ještě odehrává v historicky reálném Československu roku 1956, není tedy fabulací v pravém slova smyslu, ale je to materiál ke srovnávání s dalšími částmi, již posunutými do kontrafaktuální historie. Druhé historické ohlédnutí se odehrává v nacistické výpravě, kdy Velkoněmecká říše vyhrála své tažení Evropou a protektorát je stále součástí říše. A konec patří Masarykovské republice, kdy se armáda postavila na stranu prezidenta Beneše, potlačila komunistický puč a do čela postavila Jana Masaryka.

Mnoho otázek bylo položeno a málo z nich zodpovězeno. Nesoudíme, jen nastavujeme ono příslovečné zrcadlo sobě, vám, minulosti, která se stala i té, co se nikdy nestala. A měla se snad stát?

Autor inscenace: Petr Matoušek

Hrají: Petr Havlík, Lukáš Fila j.h., Kateřina Luňáková, Radek Kotlaba, Václav Hájek, Jitka Urbanová, Pavel Wieser j.h., Štefan Greguš, Libuše Mikulecká, Blanka Kučerová, Marcela Paterová, Petr Matoušek, Libor Ševců, Martin Weiss, Luboš Dvořák, Klára Pabištová, Ladislav Nikliček j.h., Kristýna Licinbergová, Jan Jíše, Roman Dušek, Kristýna Licinbergová, David Durdis

Autor předlohy: Václav Holanec

Autor úpravy: Petr Matoušek

Hudba: z archivu vybral Petr Matoušek

Výtvarník: Petr Matoušek, Jan Jíše

Divadýlko na dlani

Divadýlko na dlani vzniklo na sklonku léta 1998. V letošní sezóně slaví 20 let. Od svého vzniku má na svém kontě 27 inscenací, z nichž 12 je stále v repertoáru. Nejvíce repríz se zatím dočkala klauniáda A tak tě prosím kníže, s počtem 63 repríz. Z novějších inscenací stojí za zmínku 33 repríz představení Bylo nás pět. Od roku 2001 pořádáme pravidelně letní plenérovou scénu Léto na dlani. Festival jsme pořádali na jednom místě a od roku 2016 objíždíme s jedním představením (do 2017 Noc na Karlštejně, od 2018 Mušketýři aneb Co Dumas nenapsal).

Od roku 2009 pořádáme krajskou postupovou přehlídku Popelka na dlani. Od ledna 2008 vydáváme souborový časopis Divadelní kurýr – nepravidelný občasník, jehož archív je umístěn na našich webových stránkách. Třikrát jsme byli v hlavním programu Jiráskova Hronova. Součástí souboru je Dětské divadelní studio, kde vychováváme svůj divadelní potěr. Souborem celkem prošlo 53 divadelních nadšenců. V současnosti máme 29 členů.


Zpět na PROGRAM...

PARTNEŘI FESTIVALU