TO-JE-ON / Kámoš Drámoš Turnov TO-JE-ON / Kámoš Drámoš Turnov

NEDĚLE 26. února 11.00–11.30

30 min. / KC Střelnice

TO-JE-ON / Kámoš Drámoš

emotivní experiment o kráse inspirovaný surrealistickou malířkou Toyen


Představení vznikalo od října minulého roku jako individuální projekt Ulyany a Vojty a je experimentem, kterým se autoři chtěli co nejvíce přiblížit, vcítit se a v neposlední řadě též na vlastní kůži prožít osobnost Toyen. Představení bylo inspirováno hlavně jejími obrazy a pocity, které v obou autorech vyvolávají. Herci pracovali formou okamžité improvizace s různými rekvizitami, materiály a sledovali i vlastní pohyb. Hlavním cílem je zprostředkovat divákovi atmosféru a emoce a na malý okamžik zachytit surreralistickou krásu inspirovanou malířkou Toyen.


Autoři: Ulyana Pestová, Vojtěch Franců
Hrají: Ulyana Pestová, Vojtěch Franců
Kategorie: experiment


Kámoš Drámoš (Turnov)

Ulyana Pestová a Vojtěch Franců jsou už osm let členové turnovského divadelního souboru při ZUŠ Turnov Kámoš Drámoš, se kterým mají za sebou několik úspěšných představení s účastí na národních přehlídkách. Společně se také věnují psaní poezie a recitaci. Díky rozdílným pohledům na svět spolu tvoří harmonickou dvojici, díky čemuž si jejich okolí myslí, že spolu něco mají, ale nemají, až na vroucí lásku k divadlu, k Aleně Tomášové, jejich morální vůdkyni a Romaně Zemenové á la Hábě, prototypu endemického druhu diváka.


PARTNEŘI FESTIVALU