O PRINCEZNĚ MAJOLENCE / DS Tyl Čelákovice O PRINCEZNĚ MAJOLENCE / DS Tyl Čelákovice

SOBOTA 25. února 9.30–10.10

40 min. / Městské divadlo Turnov

O PRINCEZNĚ MAJOLENCE / DS Tyl Čelákovice

rozpustilá pohádková komedie o tom, jak je těžké kralování a jak lehké čarování


Rozpustilá pohádková komedie o tom, jak je těžké kralování a jak lehké čarování.
Jak je těžké hledání, když máš paměti strádání. Jak se koště tiše vznese a rychlé boty běhaj lesem...
V divadle vše uvidíte, když nás brzy navštívíte!


Autor: Ján Rohanovský
Překladatel: Šárka Kolárová
Dramaturgická úprava: Božena Vítovcová
Režie: Božena Vítovcová
Scénografie: Pavel Wiesner, Božena Vítovcová, soubor
Loutky: Božena Vítovcová
Hrají: Tomáš Kana, Jiří Pop, Blanka Šramlová, Karolína Švechovicová, Viktorie Švechovicová, Adriana Urbanová, Jana Urbanová, Dan Vodenka, Pavel Wieser


DS Tyl Čelákovice

Soubor existuje pod tímto názvem již od roku 1941, ale historie divadelničení v Čelákovicích sahá až k roku 1868, k Josefu Jiřímu Stankovskému. Od této doby, kromě krátké přestávky v období 1. světové války, se v Čelákovicích hraje divadlo nepřetržitě pod hlavičkou několika spolků až k výše již zmiňovanému roku 1941…

V historii čelákovického divadla se jako hostující objevují i jména: národní umělec Ladislav Pešek, Václav Voska, Marie Rosůlková… V posledních letech se soubor více zaměřuje na hry pro děti. Díky spolupráci se ZUŠ Čelákovice, do souboru přicházejí mladé tváře. Každým rokem je možné shlédnout premiéru nové pohádky. V posledních sedmi letech se čelákovickému souboru podařilo získat doporučení na celostátní přehlídku nejúspěšnějších divadelních her pro děti, „Popelka Rakovník“, již pětkrát.


PARTNEŘI FESTIVALU