MILIÓNY V JEDNOHO ČLOVĚKA... / Magdaléna Rychnov MILIÓNY V JEDNOHO ČLOVĚKA... / Magdaléna Rychnov MILIÓNY V JEDNOHO ČLOVĚKA... / Magdaléna Rychnov

PÁTEK 24. února 15.30–15.50

20 min. / Městské divadlo Turnov

MILIÓNY V JEDNOHO ČLOVĚKA... / Taneční a pohybové studio Magdaléna

taneční a pohybové divadlo


Motto inscenace:

„... a vlny času, jež pláčí, jak vody čistého zdroje, kde ruce bratrovražedné svá krvavá znamení umývají. Hořce, jak keře ztracených zahrad, v nich od věků dýchají ženy, v temnotách žhavého větru polibky střásajíce, měsíční záře v nich k rozkoši zvoní, jak stříbrné kruhy nad bílými kotníky zajaté tanečnice.“


Autor: Ludmila Rellichová a soubor
Režie a pegagogické vedení: Ludmila Rellichová
Choreografie: Ludmila Rellichová a soubor
Hudba: Luboš Fišer – hudební koláž
Autor hudební koláže: Bohumír Rellich
Světelný design: Martin Šulc
Kategorie: Pohybové divadlo


Taneční a pohybové studio Magdaléna (Rychnov u Jablonce n. Nisou)

Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Práce studia směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Zabývá se scénickým tancem, pohybovým divadlem, dramatickou výchovou a pantomimou. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Studenti a žáci TS Magdaléna se účastní každoročně celostátních přehlídek v Kutné Hoře, Jablonci nad Nisou, Ústí nad Orlicí, Kolíně a dalších tanečních i divadelních festivalů u nás i v zahraničí.

Vedle Ludmily Rellichové pracují pedagogicky a choreograficky ve studiu její žákyně. Je to MgA. Magdaléna Pupik Rellichová, absolventka HAMU Praha, oboru nonverbální divadlo, dnes úspěšná výkonná umělkyně, choreografka, režisérka, pedagožka a Anna Benháková DiS. absolventka konzervatoře Duncan Centre Praha, tanečnice, choreografka a pedagožka.

Ve všech třech případech jde o charakteristickou formu tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsobu pedagogické a umělecké práce... Člověk, interpret je zde chápán jako samostatná tvůrčí osobnost a jeho rozvoj, na jehož konci je hluboká osobnostní i umělecká výpověď je prioritou uměleckého procesu.


PARTNEŘI FESTIVALU