LENI / Bezejména Liberec LENI / Bezejména Liberec LENI / Bezejména Liberec

ČTVRTEK 23. února 16.00–16.25

25 min. / Městské divadlo Turnov

LENI / Bezejména

experiment dle knihy Zdeňky Bezděkové "Říkali mi Leni"


Předlohou inscenace je kniha Zdeňky Bezděkové "Říkali mi Leni". Soubor s předlohou pracoval velmi volně, zabýval se tématem manipulace, která by se dala shrnout slovy: „Všichni jsme ubohé loutky”. Děti jsou autory vlastní inscenace, k úpravě došly na základě strukturovaného dramatu, jímž prošly pod vedením svých vedoucích – Miloslavy Čechlovské a Jarmily Šírlové. Hlavními inscenačními prostředky jsou pohyb, hromadná postava, pantomima, zvukový plán atd. Inscenace vznikla již minulý rok, soubor s ní reprezentoval Liberecký kraj ve Svitavách, v časopise Tvořivá dramatika vyšla o inscenaci speciální příloha. Letos soubor inscenaci posunul ještě dál, zabýval se momentem vymanění hlavní hrdinky z manipulace postfašistické rodiny i školy. Tento moment umožnil souboru nový úhel pohledu a inscenace tak získala další rozměr.


Autoři: soubor na motivy románu Zdeňky Bezděkové "Říkali mi Leni"
Úprava: soubor Bezejména
Režie: Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová
Herci: soubor Bezejména
Hudba: Derek Fiechter - Creepy Amusement Park, Midnight Syndicate - Grisly Reminder
Výtvarník: soubor Bezejména
Kategorie: experiment


Bezejména (Liberec)

Soubor Bezejména funguje pátým rokem při Základní škole Aloisina výšina. Letos je většině členů souboru nad 15 let, studují na středních školách, přesto se na školu vrací a pokračují v tom, co je vždy bavilo. Soubor se několikrát úspěšně zúčastnil krajského kola Dětské scény, v loňském roce reprezentoval Liberecký kraj na celostátním kole Dětské scény ve Svitavách. Většina členů souboru zároveň chodí do pěveckého sboru, snad proto má soubor blízko ke zvukovému vyjádření. V minulých letech nastudoval např. pohybovou inscenaci Šárka na hudbu Bedřicha Smetany, pohybovou inscenaci Vzdálené bubny lépe zní na téma černošského přísloví a další. Soubor vedou pedagožky dramatické výchovy Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová. Konkrétně inscenaci Leni ovšem tvořil sám soubor na základě strukturovaného dramatu. Z malých dětí se stala skupina mladých lidí, kteří vědí, co chtějí na jevišti opravdu říct.


PARTNEŘI FESTIVALU